Odgušenje kanalizacione horizontale

  Odgušenje kanalizacione horizontale - Otpušavanje kanalizacije

  Odgušenje kanalizacione horizontale vršimo za fizička i pravna lica na celoj teritoriji Beograda, sedam dana u nedelji. Za odgušenje kanalizacione horizontale, odgušenje fekalne vertikale, odgušenje kuhinjske vertikale kao i za sve hitne intervencije, dostupni smo 24h dnevno, tokom cele godine i praznika. Odgušenje kanalizacione horizontale vrše profesionalni vodoinstalateri sa dugogodišnjim iskustvom.

  Odgušenje kanalizacione horizontaleOdgušenje kanalizacione horizontale je zahtevniji posao u odnosu na odgušenje vertikale. Pod kanalizacionom horizontalom podrazumevamo kanalizacione cevi koje se nalaze ispod poda ili plafona u kupatilu. Kanalizaciona horizontala se takođe nalazi i u samom podrumu ili podrumskim prostorijama prostora. Kanalizaciona horizontala koja se nalazi u podrumu su ukopane u pod ili se pak nalaze ispod plafona prostorije. Podrumska kanalizaciona horizontala predstavlja glavnu odvodnu kanalizacionu cev koje sprovodi otpadne vode iz vertikala do glavne kanalizacije. Zagušenje podrumske kanalizacione horizontale u najvećem broju slučaja dolazi kao i do svakog zagušenja, jer kroz podrumsku kanalizacionu horizontalu prolaze sve materije koje su prošle kroz slivnik ili odvod svakog stana u zgradi. Zbog toga je odgušenje kanalizacione horizontale mnogo teže od odgušenja vertikale. Sva otpadna voda iz svih vertikala i kupatila završi u samoj podrumskoj kanalizacionoj horizontali. Vremenom, protočnost kanalizacione horizontale se smanjuje i smanjuje sve dok ne dođe do potpunog zagušenja kanalizacione horizontale.

  Kada dođe do zagušenja podrumske horizontale, može doći do izlivanja vode, poplava i ostalih stvari koje prate ovaj problem, poput neprijatnih mirisa, nehigijene. Stoga je veoma važno da odgušenje kanalizacione vertikale poverite profesionalcima u odgušenju kanalizacije da bi se normalno funkcionisanje ljudi u prostoru brzo vratilo u normalu. Posedujemo kompletnu opremu za odgušenje kanalizacione horizontale, počev od mašina za odgušenje kanalizacije, sajle, kombi vozila sa voma tehnologijom, kamione za odgušenje kanalizacione horizontale pod pritiskom kao i specijalne cisterne za crpljenje, odnosno pražnjenje i odvoz otpadnih voda. Nakon otpušavanja kanalizacione horizontale vršimo čišćenje kanalizacije, odnosno čišćenje horizontale i skidanje naslaga sa zidova horizontale da bi se povratio njen put kapacitet protoka.

  Ukoliko je i vama potrebno odgušenje kanalizacione horizontale, pozovite nas u bilo koje doba dana ili noći jer smo zaista dostupni 24h dnevno, tokom cele godine i praznika. U slučaju hitne intervencije, brzo dolazimo na vašu adresu i rešavamo svako zagušenje.

  Uslugu odgušenja kanalizacione horizontale pružamo sedam dana u nedelji i za vreme praznika sa računom za kvalitet izvršenih usluga. Vodoinstalaterske usluge vršimo kako za fizička tako i za pravna lica.

Call Now Button